Vi oplever ofte i forbindelse køb af ny computer at vore kunder ikke kender Deres kode/passowrd til kundens e-mail postkasse. Vi opfordre derfor altid kunden, at de kontakter deres mail udbyder, og får tilsendt deres koder via alm. post. I mange tilfælde er det kundens internet leverandør. eks.: TDC, Telenor osv. som kunden skal kontakte, men der er untagelser. Vi hjælper gerne med at fremskaffe disse koder.

Idag bruger flere og flere internet basserede tjenester så som hotmail, gmail og yahoo mail, disse tjenester kan være mere besværlige at få nulstillet koder ved, men vi forsøger gerne at hjælpe med dette.

Prisen for at afhjælpe denne type problemer vil typisk være omkring 250 kr. for én halv times arbejde.

Koder og nøgler til programmer kan vi i mange tilfælde også hjælpe med at fremskaffe. Dette kan være installations nøgler til Antivirus og andre programmer.


 

Billedtekst


EL-FI Data - Heimdalsvej 16 - 7000 Fredericia - Tel : +45 20 96 32 00 - Mail : ove@el-fi.dk